قالیشویی عدل رشت

فرش های ساده – قالیشویی عدل رشت

Tag Archives: فرش های ساده

منطقه غرب

منطقه غرب چندان تحت تاثیر رویدادها واقع نشده ، فرش هایی به بازار جهانی عرضه داشته که مخصوص این منطقه بزرگ و خودکفا می باشند. فرش های این منطقه شامل فرش های ساده و ضخیم با رنگ بندی بدیع و عالی از کوه نشینان کرد و لرها است.