قالیشویی عدل رشت

فرش دستباف نماد ملت ایران – قالیشویی عدل رشت

Tag Archives: فرش دستباف نماد ملت ایران

فرش دستباف نماد ملت ایران

هر ملتی یک کالای نمادین دارد که دنیا آن ملت را با ذکر آن کالا بیاد می آورد؛ فرش دستباف نماد ملت ایران در بین اقوام است و جهان ایران را با فرش دستباف آن و فرش دست باف را با ایران می‌شناسد.