قالیشویی عدل رشت

فرش دستباف كف ابريشم – قالیشویی عدل رشت

Tag Archives: فرش دستباف كف ابريشم

انواع فرش دستباف

انواع فرش دستباف:
فرش دستباف پشمى: به فرشى كه تار و پود آن از جنس پنبه و پرز آن پشمى باشد مى گويند. لازم به ذكر است كه در ميان ايلات و عشاير به جاى نخ پنبه از پشم استفاده مى شود.