قالیشویی عدل رشت

طرح های قالی ایرانی – قالیشویی عدل رشت

Tag Archives: طرح های قالی ایرانی

طرح های قالی ایرانی

طرح های قالی ایرانی
قالی و فرش ایرانی دارای طرح و نقوش متنوعی است که هرکدام حرفی برای گفتن دارند.
طرح و نقشی که گویای تاریخچه فرش و زادگاه فرش است.