قالیشویی عدل رشت

بافت فرش – قالیشویی عدل رشت

Tag Archives: بافت فرش

نکات کلیدی بافت فرش(خدمات قالیشویی عدل رشت)

قاعدتا در حین بافت هر فرشی ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید اما با رعایت کردن برخی نکات مهم و کلیدی میتوان به کیفیتی قابل قبول دست یافت؛ در عین حال در نظر نداشتن این نکات میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبرانی به فرش شود بطوریکه قابل ارائه نباشد.
از اولین نکات قابل توجه در بافت فرش ، وجود دار قالی سالم و بی عیب و نقص است.

نکات کلیدی در بافت فرش ،قالیشویی در رشت

گرچه يك بافت معيوب ، ممكن است از جهات بسيار زيادي داراي مشكل باشد ، اما چند نكته كليدي وجود دارد كه اگر توسط بافنده رعايت شوند ، بافت فرش – حداقل – داراي كيفيت قابل قبول خواهد بود و اگر رعايت نشوند ، ممكن است لطمات غير قابل جبراني به فرش وارد شود .