قالیشویی عدل رشت

بافت فرش دست بافت – قالیشویی عدل رشت

Tag Archives: بافت فرش دست بافت

نکات کلیدی در بافت فرش ،قالیشویی در رشت

گرچه يك بافت معيوب ، ممكن است از جهات بسيار زيادي داراي مشكل باشد ، اما چند نكته كليدي وجود دارد كه اگر توسط بافنده رعايت شوند ، بافت فرش – حداقل – داراي كيفيت قابل قبول خواهد بود و اگر رعايت نشوند ، ممكن است لطمات غير قابل جبراني به فرش وارد شود .

نکاتی درمورد طرح فرش

– اساس انجام یک بافت خوب
اول : دار قالي سالم و بدون عيب