قالیشویی عدل رشت

انواع گره قالی بافی – قالیشویی عدل رشت

انواع گره قالی بافی

انواع گره ها در قالی بافی:

گره های ترکی:

گره ای که خامه فرش بدور دو تار زیر و رو گره می خورد. که چند نوع می باشد:

– گره ممتاز.

– گره معمولی ترکی که به گره خوابیده یا گره استاندارد مشهور است.

– گره برعکس یا گره برجسته که نوعی گره ترکی می باشد.

 گره فارسی:

گره ای که خامه فرش بدور یک تار گره خورده و از پشت تار بعدی بیرون میاد که برحسب جهت بر دو نوع است:

-گره فارسی چپ به راست

– راست به چپ

– گره های تقلبی: همانطور از اسمش پیداست نوعی تقلب به شمار میاد و اصلا گره ای وجود ندارد. دوام گره ترکی و فارسی را ندارد و ارزش فرش را پایین میاورد چون چگالی فرش را تغییر می دهد. و شامل:

– گره کمانشیب

– گره تقلبی یو شکل یا بی گره بافی

– جفتی بافی

– گره های هنری: گره هایی هستند که برای فرشهای تابلویی بکار میرود و برحسب نیاز در موارد متفاوت انواع گوناگونی دارد و بکار می رود. و عبارتند از:

– گره هنری تک تار یا پیچشی

– گره اسپانیولی

– گره آویز

– گره قرضی

– گره مضاعف

– گره دو رنگ

– گره سنه

– گره برعکس

– گره مغلوب